STAROSTLIVOSŤ A TRANSPARENTNOSŤ modernej správy domu

Prečo je starostlivosť a transparentnosť kľúčová?
Lebo ako správca dohliadame na každodenný chod domu a peňažné prostriedky vlastníkov.

Starostlivosť o cudzí majetok si vyžaduje zodpovednosť. Zodpovedným prístupom vie správca ponúknuť vlastníkom účinný systém odstraňovania závad, transparentné hospodárenie s ich prostriedkami, čistotu a poriadok v dome.

V oblasti starostlivosti o každodenný chod domu ponúkame bezkonkurenčné služby v podobe on-line HELPDESKu, informačného portálu a jedinečného systému upratovania.

HELPDESK - účinný systém odstraňovania závad

Požiadavky obyvateľov na správcu ohľadom odstránenia závad je možné jednoducho hlásiť prostredníctvom aplikácie v mobile, prípadne prostredníctvom zavolania správcovi alebo e-mailom a náš pracovník poruchu zaznamená do systému HELPDESKu.

Takto o poruche vie správca, ktorý ju začne riešiť, a vlastníci vidia, v akom stave je riešenie. Vďaka HELPDESKu sme minimalizovali situácie, keď kvôli jednej veci muselo volať niekoľko vlastníkov správcovi. V HELPDESKu majú ostatní obyvatelia možnosť k pôvodnému hláseniu dopĺňať svoje komentáre. Obyvatelia tiež vidia čas hlásenia, potvrdenia a vyriešenia. Po vyriešení systém informuje notifikačnou správou o vyriešení problému.

Tento systém sa teší veľkej obľube medzi vlastníkmi. V roku 2018 sme prostredníctvom HELPDESKu odstránili skoro 1000 závad.

Dokumenty

Transparentnosť prostredníctvom digitalizácie dokumentov

Vyvinuli sme vlastné riešenie pre elektronickú komunikáciu s vlastníkmi. Na informačný portál denne skenujeme stovky cenových ponúk, faktúr, zmlúv, zápisníc, aby ste ich okamžite mali k dispozícii. Portál obsahuje vyše 50 000 naskenovaných strán dokumentov. Ku koncu roka 2018 mal portál vyše 2000 aktívnych užívateľov.

Platforma portálu umožňuje vlastníkom v predstihu prediskutovať program a návrhy schôdze spolu so zverejnenými správami z revízií, cenovými ponukami a návrhmi zmlúv.

Naším poslaním je zveľaďovanie majetku vlastníkov domu. Zo skúsenosti vieme, že na domoch, kde sú vlastníci priebežne informovaní a majú možnosť jednoducho nazrieť do agendy domu, sú bytové domy vo výrazne lepšom stave a obyvateľom sa lepšie býva.

HelpDesk

Jedinečný systém upratovania

Našou snahou je čo najrýchlejšie odhaľovať nedostatky na domoch a následne ich promptne odstraňovať. Systém upratovania, ktorý aktuálne pilotne testujeme, je doplnením HELPDESKu a drobnej údržby. Vychádza zo skutočnosti, že osoba zabezpečujúca upratovanie je na dome 1 až 3 krát týždenne a má najlepší prehľad o stave spoločných priestorov.

Nová služba využíva upratovanie aj na monitorovanie stavu spoločných priestorov, zariadení v dome a okolia. Závady sa okamžite evidujú v informačnom portále a následne sa riešia. Takto vieme rýchlo v prípade potreby objednať dočistenie kontajnerových stojísk, nahlásiť do poisťovne krádež prúdnic z hydrantov alebo grafity na fasáde, prípadne zabezpečiť opravu samozatvárača dverí.

Rozsah a čas upratovacích prác sa eviduje v systéme, čo vieme využiť pri kontrole dodávanej služby a pri reklamáciách.

Dokumenty