PROFIL A HISTÓRIA modernej správy domu

Prečo si vybrať práve nás? Pretože len v skupine PFM zažijete modernú správu domu

V roku 1996 podpísal vo svojich 25 rokoch súčasný konateľ Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) pán Matej Hollý prvú zmluvu o výkone správy. Po 15 rokoch dôverovalo K.R.S. s.r.o. viac ako 3 500 vlastníkov 70 bytových domov v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch. V tomto období sa začala nová etapa rozvoja. K.R.S. s.r.o. a neskôr PFM Group s.r.o. prostredníctvom nadobudnutia viacerých správcovských spoločností začala postupne poskytovať svoje služby v Krasňanoch, Rači, Novom Meste, Devíne, Petržalke, Starom Meste a v ďalších mestských častiach Bratislavy.

Dnes je K.R.S. s.r.o. členom skupiny ôsmych správcovských spoločností s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Snahou skupiny PFM je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave a byť prvou voľbou vlastníkov pri rozhodovaní o ich budúcom správcovi bytového domu.

Snaha poskytnúť klientom najkvalitnejší tím

Kvalitné služby je schopný poskytnúť len skúsený tím. Náš tím má - ako jediný na Slovenku - 11 zamestnancov, ktorí sú držiteľmi akreditovaného vzdelávania správcov bytových domov požadovaných MDaV SR. Akreditované kurzy absolvovali naši pracovníci na inštitúciach: Slovenská technická univerzita a Academia Istropolita Nova. Ak hľadáte kvalifikovaných technikov pre Váš bytový dom u nás ich nájdete.

Image

Snaha poskytovať najkvalitnejšie služby

Cieľom našich služieb je poskytnúť vlastníkom komfortné bývanie a zveľaďovať ich nehnuteľnosť. Sme radi, že Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva ocenilo bytový dom, ktorý sme komplexne obnovili prestížnou cenou Stavba storočia v kategórií obytné domy. Momentálne pripravujeme obnovu najstaršieho paneláku na území bývalého Československa. Teší a zaväzuje nás dôvera vlastníkov.

Image
Racionalizačné opatrenia a úspory z rozsahu

Venujeme veľké úsilie zavádzaniu moderných informačných technológií do našej práce a rozširovaniu skupiny pre získanie úspor z rozsahu. Vďaka týmto dvom opatreniam dostanú vlastníci – naši klienti - výrazne lepšie služby za poplatok na úrovni konkurencie. Investovaním do moderných technológií, zavedením nového softvéru a racionalizáciou postupov zvyšujeme našu produktivitu práce.

Pre ilustráciu výsledkov realizovaných racionalizačných opatrení za ostatné roky uvádzame vývoj ukazovateľov produktivity práce a mzdových nákladov v národnom hospodárstve.

2000
2005
2010
2015
Počet zamestnancov
12
16
13
13
Priemerná mzda v SR
379 €
573 €
769 €
883 €
Počet faktúr
7 000
8 000
10 000
13 000
Počet domov v správe
55
71
72
106
Počet úverov
0
0
20
56
Počet bankových operácií
62 000
80 000
85 000
104 000

Rozširovanie skupiny PFM Group a skvalitňovanie služieb

24-ročná história skupiny je spojená s neustálym rastom. Cieľom zvyšovania počtu spravovaných domov je kumulácia prostriedkov, ktoré nám umožňujú budovať špecializovaný tím a vytvárajú priestor na väčšie investície do zlepšovania služieb.

Sme radi, že si nás vybralo viacero majiteľov správcovských spoločností za partnera a umožnilo nám začleniť ich spoločnosti do skupiny PFM. Vďaka tomu neustále rozširujeme tím a poskytované služby.

Stručná história budovania skupiny:
1996
  • založenie Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) so zámerom starať sa o správu bytových domov v Karlovej Vsi, na Dlhých Dieloch a v Dúbravke, uzatvorenie prvej Zmluvy o výkone správy
2011
  • K.R.S., s.r.o. nadobúda podiel v spoločnosti KAREX SK s.r.o. spravujúcej bytové domy prevažne v Krasňanoch a Rači, v roku 2014 zmena názvu na EPROMA plus, s.r.o.
2013
  • založenie materskej spoločnosť Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM Group s.r.o.), ktorá sa stáva jediným spoločníkom v spoločnostiach K.R.S., s.r.o., KAREX SK s.r.o. a EPROMA s.r.o.
2014
  • založenie spoločnosti PFM Services s.r.o. za účelom poskytovania drobnej údržby a upratovacích služieb vo vlastnej réžií
2015
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti KORS - Reality, s.r.o.,v roku 2016 zmena obchodného mena na EPROMA SK s.r.o, vybudovanie si pozície v Novom Meste
2016
  • nadobudnutie podielu v spoločnosti EPROMA Devín s.r.o. zameranej na správu rezidenčných areálov
2018
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o. špecializujúcej sa na Petržalku s kanceláriou v Ovsišti
2019
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti Bytkomfort - BA, a.s. s know-how v oblasti energetického manažmentu, rozvoj dobre dostupného reprezentatívneho klientskeho centra v strede Bratislavy
2020
  • zahájenie partnerstva so správcovskou spoločnosťou AVION SPRÁVA, s.r.o. disponujúcou jedinečnými odbornými znalosťami v oblasti obnovy historických budov a odstraňovaní stavebných porúch novostavieb