PROFIL A HISTÓRIA modernej správy domu

Prečo si vybrať práve nás? Pretože len v skupine PFM zažijete modernú správu domu

V roku 1996 podpísal vo svojich 25 rokoch súčasný konateľ Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) pán Matej Hollý prvú zmluvu o výkone správy. Po 15 rokoch dôverovalo K.R.S. s.r.o. viac ako 3 500 vlastníkov 70 bytových domov v Karlovej Vsi a Dlhých dieloch. V tomto období sa začala nová etapa rozvoja. K.R.S. s.r.o. a neskôr PFM Group s.r.o. prostredníctvom nadobudnutia viacerých správcovských spoločností začala postupne poskytovať svoje služby v Krasňanoch, Rači, Novom Meste, Devíne, Petržalke, Starom Meste a v ďalších mestských častiach Bratislavy.

Dnes je K.R.S. s.r.o. členom skupiny siedmich správcovských spoločností s víziou a chuťou ďalej rozvíjať moderné služby správy domu. Snahou skupiny PFM je poskytovať najlepšie služby pre vlastníkov bytových domov v Bratislave a byť prvou voľbou vlastníkov pri rozhodovaní o ich budúcom správcovi bytového domu.

Snaha byť prvou voľbou pri výbere správcu

Kvalitné služby je schopný poskytnúť len skúsený tím pracovníkov. Mzdové náklady tvoria dlhodobo najväčšiu a najrýchlejšie rastúcu položku v poplatku za správu. Preto venujeme veľké úsilie zavádzaniu moderných informačných technológií do našej práce a rozširovaniu skupiny pre získanie úspor z rozsahu. Vďaka týmto dvom opatreniam dostanú vlastníci – naši klienti - výrazne lepšie služby za poplatok na úrovni konkurencie.

Neustále zlepšovanie služieb a racionalizácia práce

Za ostatné obdobie sme prijali mnohé racionalizačné opatrenia, ktoré nám umožnil príchod nových technológií. Investovaním do moderných technológií, zavedením nového softvéru a racionalizáciou postupov sme boli schopní zabezpečiť neustále sa rozširujúce legislatívne povinnosti. Úsilie o znižovanie nákladov so sebou prinieslo aj nepopulárne rušenie pracovných miest.

Racionalizačné opatrenia

Pre ilustráciu našej snahy o zmiernenie dopadu nárastu mzdových nákladov na poplatok za správu za ostatné roky uvádzame niekoľko výsledkov realizovaných racionalizačných opatrení.

2000
2005
2010
2015
Počet zamestnancov
12
16
13
13
Priemerná mzda v SR
379 €
573 €
769 €
883 €
Počet faktúr
7 000
8 000
10 000
13 000
Počet domov v správe
55
71
72
106
Počet úverov
0
0
20
56
Počet bankových operácií
62 000
80 000
85 000
104 000

Rozširovanie skupiny PFM Group a úspory z rozsahu

24-ročná história skupiny je spojená s neustálym rastom. Cieľom zvyšovania počtu spravovaných domov je kumulácia prostriedkov, ktoré nám umožňujú budovať špecializovaný tím a vytvárajú priestor na väčšie investície do zlepšovania služieb.

Sme radi, že si nás vybralo viacero majiteľov správcovských spoločností za partnera a umožnilo nám začleniť ich spoločnosti do skupiny PFM. Skupinu tvorí niekoľko spoločností, ktoré zdieľajú kapacity a zdroje za účelom flexibilnosti a úspor z rozsahu.

Stručná história budovania skupiny:
1996
  • založenie Karloveskej realizačnej spoločnosti s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) so zámerom starať sa o správu bytových domov v Karlovej Vsi, na Dlhých Dieloch a v Dúbravke, uzatvorenie prvej Zmluvy o výkone správy
2011
  • K.R.S., s.r.o. nadobúda podiel v spoločnosti KAREX SK s.r.o. spravujúcej bytové domy prevažne v Krasňanoch a Rači, v roku 2014 zmena názvu na EPROMA plus, s.r.o.
2013
  • založenie materskej spoločnosť Property & Facility Management Group s.r.o. (v skratke PFM Group s.r.o.), ktorá sa stáva jediným spoločníkom v spoločnostiach K.R.S., s.r.o., KAREX SK s.r.o. a EPROMA s.r.o.
2014
  • založenie spoločnosti PFM Services s.r.o. za účelom poskytovania drobnej údržby a upratovacích služieb vo vlastnej réžií
2015
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti KORS - Reality, s.r.o.,v roku 2016 zmena obchodného mena na EPROMA SK s.r.o, vybudovanie si pozície v Novom Meste
2016
  • nadobudnutie podielu v spoločnosti EPROMA Devín s.r.o. zameranej na správu rezidenčných areálov
2018
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti SPRAV-BYT Bratislava, s. r. o. špecializujúcej sa na Petržalku s kanceláriou v Ovsišti
2019
  • nadobudnutie správcovskej spoločnosti Bytkomfort - BA, a.s., rozvoj dobre dostupného reprezentatívneho klientskeho centra v strede Bratislavy